Polityka prywatności w kontekście artykułów 13, 14 GDPR

W niniejszym dokumencie opisano elementy naszej polityki prywatności związanej z procesem rekrutacji, w której Państwo bierzecie udział lub do którego zamierzamy Państwa zaprosić.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Grey Shark Apps Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 04-023, Ul. Wąwolnicka 4/22, NIP:113-29-63-351, (dalej „My” albo „Grey Shark Apps”).

Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe pozyskiwane mogą być w następujący sposób:
•    W ramach procesu rekrutacji wysyłacie Państwo do nas swoją aplikację,
•    Możemy również otrzymać Państwa dane od innej osoby – na przykład Państwa znajomego w ramach rekomendacji do współpracy z Grey Shark Apps.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych przez Grey Shark Apps?
Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych związane jest z prowadzonymi przez Grey Shark Apps procesami rekrutacji. W przypadku nawiązania współpracy przetwarzane są dane niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy tylko te dane, które są nam przekazane przez Państwa – dane osobowe zawarte w Państwa życiorysie i/lub liście motywacyjnym. Są to imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, historia edukacji, historia pracy zawodowej. W przypadku nawiązania współpracy dodatkowo przetwarzamy dane związane z realizacją tejże umowy (np. numer konta).

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne jest do realizacji wyżej wymienionych celów. Jeśli nie dostarczycie Państwo nam swoich danych proces rekrutacji stanie się trudny lub wręcz  niemożliwy do przeprowadzenia

Komu Spółka może przekazać Państwa dane osobowe?
Ewentualne udostępnianie danych związane jest z realizowanymi wspólnie umowami – Dane osobowe są udostępniane następującym podmiotom:
•    Biuro rachunkowe prowadzące księgowość Spółki,
•    Organa kontrolne i instytucje rządowe (na przykład organom podatkowym lub organom ubezpieczeń społecznych).

Jak długo Spółka przechowuje Państwa dane osobowe?
Spółka przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak są one jej potrzebne do wypełnienia zadań dla których zostały pierwotnie zebrane:
•    Przez cały okres rekrutacji.
•    Przez cały okres trwania umowy i ewentualnych dalszych rozliczeń – np. podatkowych, ubezpieczeń społecznych.
•    Dodatkowo dane są przechowywane dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane będą przechowywane do chwili Państwa żądania usunięcia tych danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z danymi, które przetwarzamy?
Macie Państwo prawo m.in. do:
•    żądania dostępu do danych,
•    sprostowania danych,
•    usunięcia danych,
•    ograniczenie przetwarzania danych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub złożyć zgłoszenie dotyczące tych danych?
W tym celu należy się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych:
•    adres e-mail:privacy@greysharkapps.com,
•    adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Grey Shark Apps Sp. z o.o., Ul. Wąwolnicka 4/22, 04-023 Warszawa.

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych została zaktualizowana w dniu 24 maja 2018.

Pozdrawiamy
Zespół Grey Shark Apps